TOBB2B Nedir?

TOBB olarak KOBİ’lerimizi global oyuncu haline getirmek, dünyadaki yeni gelişmeleri, trendleri ve teknolojileri takip ederek Türk özel sektörümüzü başarılı hale getirmek en temel hedefimizdir. TOBB2B, İngilizce açılımı `Business to Business` olan B2B, yani şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamaları biçimindeki ticaret şeklinden esinlenilerek, yerli ve yabancı iş dünyasını biraraya getiren, işbirliği olanaklarını geliştiren ve KOBİ’lerimizin potansiyel iş ortaklarını tanımaları için kurulan profesyonel bir eşleştirme e-platformudur. Günümüz en son teknolojik gelişmelerin imkanlarından faydalanılarak kurulan bu sistemin başlıca amacı, 2017 yılında başlattığımız “GLOBAL KOBİLER” hedefimiz çerçevesinde özellikle KOBİ`lerin yurtdışına açılmalarına katkı sağlama, yeni pazarlar ve müşteriler bulma, satışlarını artırma ve dolayısıyla ülke ekonomimize döviz kazandırmaktır. Bu amaç ve hedefler çerçevesinde, elektronik ticaretin giderek yaygınlaştığı küresel ekonomiye KOBİ’lerimizi adapte etmek, gerek yurtiçinde gerek yurtdışında iş bağlantıları sağlanmasına katkıda bulunmak için www.tobb2b.org.tr Birliğimiz bünyesinde kurulmuştur. Bu platform, firmaların yeni iş bağlantıları kurmalarına imkan tanırken, aynı zamanda 7/24 sanal fuar ortamı ile elektronik ticarete katkı sağlayacaktır. Mobil cihazlarla uyumlu olan bu proje ile firmalar, mal alım, satım ve işbirliği taleplerini dijital ortamda ücretsiz olarak yayınlayabilecektir. İhale, özelleştirme ve yatırım projelerinin de yer aldığı bu dijital platformun, Türkiye’nin en güçlü özel sektör çatı kuruluşu olarak Türk özel sektörümüzün hizmetine sunmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz.