İlgilendiğiniz konuda yeni gelen teklif, ihale, yatırım projesi ve özelleştirme ilanlarının anında e-mail adresinize gönderilmesi için aşağıdaki formu doldurmanız yeterlidir. Abone olunan sektör mutlaka seçilmelidir. Belirli bir ülke ve teklif türünü belirleyerek aboneliğinizi daha özelleştirebilirsiniz. Sizinle iletişim kurulması sırasında gerekli olan alanların doldurulmasında yarar vardır.

Seçmek için tıklayınız
01 - Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri...
02 - Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi
03 - Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
05 - Kömür ve linyit çıkartılması
06 - Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
07 - Metal cevherleri madenciliği
08 - Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
09 - Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
10 - Gıda ürünlerinin imalatı
11 - İçeceklerin imalatı
12 - Tütün ürünleri imalatı
13 - Tekstil ürünlerinin imalatı
14 - Giyim eşyalarının imalatı
15 - Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
16 - Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, s...
17 - Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
18 - Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
19 - Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
20 - Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
21 - Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı...
22 - Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
23 - Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
24 - Ana metal sanayii
25 - Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)
26 - Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
27 - Elektrikli teçhizat imalatı
28 - Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
29 - Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) im...
30 - Diğer ulaşım araçlarının imalatı
31 - Mobilya imalatı
32 - Diğer imalatlar
33 - Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
35 - Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
36 - Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
37 - Kanalizasyon
38 - Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri k...
39 - İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
41 - Bina inşaatı
42 - Bina dışı yapıların inşaatı
43 - Özel inşaat faaliyetleri
45 - Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticar...
46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
47 - Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
49 - Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
50 - Su yolu taşımacılığı
51 - Hava yolu taşımacılığı
52 - Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
53 - Posta ve kurye faaliyetleri
55 - Konaklama
56 - Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
58 - Yayımcılık faaliyetleri
59 - Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı v...
60 - Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
61 - Telekomünikasyon
62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
63 - Bilgi hizmet faaliyetleri
64 - Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
65 - Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (Zorunlu sosyal güvenlik hariç...
66 - Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler...
68 - Gayrimenkul faaliyetleri
69 - Hukuk ve muhasebe faaliyetleri
70 - İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
71 - Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetle...
72 - Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
73 - Reklamcılık ve piyasa araştırması
74 - Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
75 - Veterinerlik hizmetleri
77 - Kiralama ve leasing faaliyetleri
78 - İstihdam faaliyetleri
79 - Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilg...
80 - Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
81 - Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
82 - Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri
84 - Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
85 - Eğitim
86 - İnsan sağlığı hizmetleri
87 - Yatılı bakım faaliyetleri
88 - Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
90 - Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
91 - Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
92 - Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
93 - Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri
94 - Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
95 - Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
96 - Diğer hizmet faaliyetleri
97 - Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetl...
98 - Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen a...
99 - Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
AJYG

* Doldurulması zorunlu alanlar.